Vattenfall deltar i upphandling av havsbaserad vindkraft i Frankrike

Foto: Shaun Dakin/Unsplash

Vattenfall är tillsammans med sina partner wpd och BlueFloat Energy kvalificerade för den kommande upphandlingen av 250 MW havsbaserad flytande vindkraft utanför södra Bretagne i Frankrike. Flytande vindkraftverk gör det möjligt att bygga vindkraft på djupare vatten.

Den franska regeringen har utsett kandidater för den kommande upphandlingen av havsbaserad vindkraft i södra Bretagne, den första kommersiella upphandlingen av flytande vindkraft i Frankrike. Vattenfall är tillsammans med de Frankrike-baserade utvecklarna wpd och BlueFloat Energy, pionjärföretag inom havsbaserad flytande vindkraft, en av de tio kandidater som gått vidare till nästa fas av upphandlingen.

– Frankrike är ett av de främsta länderna i Europa när det gäller utveckling av kommersiell havsbaserad flytande vindkraft. Vi har nyligen lämnat in vårt anbud till ScotWind, en upphandling för havsbaserad flytande vindkraft utanför Skottland, och ser verkligen fram emot att få delta i den här upphandlingen av flytande vindkraft i södra Bretagne. Detta överensstämmer helt med Vattenfalls mål om att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, säger Catrin Jung, chef för Vattenfalls Offshore-affärsenhet.

Dagens besked kommer efter att den franska regeringens femte upphandling av havsbaserad vindkraft inleddes den 30 april 2021. Beslutet fattades efter ett offentligt samråd där en yta om 130 km2 utanför södra Bretagne valdes ut som en lämplig plats för den framtida havsbaserade flytande vindkraftparken. Ett slutgiltigt beslut om projektet förväntas mot slutet av 2022.

Tekniken innebär att havsbaserade flytande vindkraftparker kan placeras i djupare regioner (överstigande 50–60 meter) vilket öppnar för att öka den installerade kapaciteten för havsbaserad vindkraft i hela världen, och därmed bidra till att flera länder kan minska utsläppen från sin energimix.

Fyra pilotprojekt med havsbaserad flytande vindkraft på ungefär 30 MW vardera håller just nu på att byggas i Frankrike, dessa med statligt stöd. Ett av dem i södra Bretagne och tre i Medelhavet, och till en taxa om 240 euro/MWh. Under förutsättning att framtida teknisk utveckling, expansion och industrialisering sker i förutspådd omfattning och ger sådana kostnadsbesparingar att prisnivåerna sänks kan flytande havsbaserad vindkraft 2040 stå för en markant andel av den havsbaserade vindkraftens installerade kapacitet, så även i Frankrike.

Bakgrund:
Vattenfall är en ledande utvecklare av land- och havsbaserad vindkraft och har tretton operativa havsbaserade vindkraftparker i fem europeiska länder, två havsbaserade vindkraftparker under uppförande, inklusive världens första osubventionerade projekt, en driftsatt kapacitet på 3,5 GW och mer än 4 GW under utveckling. De viktigaste marknaderna för Business Area Wind är Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Frankrike.