Gasum och Outokumpu har undertecknat elinköpsavtal om förnybar vindkraft

Foto: Outokumpu

Gasum och Outokumpu har undertecknat ett nytt 10-årigt elinköpsavtal om förnybar vindkraft. Den vindkraftsenergi avtalet omfattar täcker nästan hela elförbrukningen för Outokumpus gruva i finska Kemi. Enligt avtalet påbörjas leveranserna våren 2023.

Gasum levererar förnybar vindkraft till Outokumpu genom ett 10-årigt elinköpsavtal. Vindkraften produceras i Finland av Gasums samarbetspartner. Partnerskapet främjar Gasums strategi att leverera renare energi till industrin samt till el- och värmeproduktion. För Outokumpu är vindkraftsavtalet ett steg mot att nå utsläppsmålen. Att öka andelen el med låga koldioxidutsläpp är ett av de viktigaste sätten att bli koldioxidneutrala fram till 2050.

”Vi gläder oss över att utöka vårt långvariga samarbete med Outokumpu. Förnybar vindkraft har en central roll i övergången till en renare framtid. Vi vill erbjuda energimarknadens mest heltäckande lösningar för våra samarbetspartners energibehov och hjälpa företag att uppnå sina miljömål snabbare”, säger Tommy Mattila, Vice President, Industry på Gasum.

”I och med det nya avtalet kan vi ytterligare öka andelen el med låga koldioxidutsläpp i vår produktion från en redan hög andel. Vindkraftsavtalet är en naturlig fortsättning på samarbetet med Gasum. För närvarande driver vi tillsammans LNG-terminalen i Torneå hamn. Med hjälp av den flytande naturgasen därifrån har vi kunnat ersätta propan i våra produkter”, säger Mika Orpana, Energy Director på Outokumpu.

”Outokumpu har förbundit sig till de vetenskapligt baserade klimatmålen och till att begränsa uppvärmningen av klimatet till 1,5 grader. När det gäller våra egna kontor blir vi koldioxidneutrala fram till 2050. I Outokumpus verksamheter i Europa är andelen el med låga koldioxidutsläpp redan nu över 80 procent, men det är viktigt att fortsätta öka den andelen för att vi ska nå våra ambitiösa hållbarhetmål”, säger Outokumpus Vice President, Sustainability, Excellence and Reliability Juha Erkkilä.