Johnson & Johnson satsar 100 procent på förnybar el

Bild: PxHere

Sverige visar vägen när Johnson & Johnson tar kliv mot 100 procent förnybar el genom investering i ny vind- och solkraftsproduktion.

Till 2025 har Johnson & Johnson (J&J) som mål att 100 procent av den el som förbrukas i koncernens anläggningar ska komma från förnybara energislag. Nu tar koncernen ett rejält kliv mot att uppfylla målet genom att kraftfullt investera i ny vind- och solkraft i Spanien via så kallade VPPA-avtal (virtual power purchase agreements). 

VPPA-avtalen omfattar en total produktion på 104 megawatt, vilket motsvarar 270 000 megawattimmar per år. Enligt plan ska den nya produktionen vara i full drift från 2023, Mängden el täcker hela behovet hos Johnson & Johnsons samtliga 33 anläggningar i Europa, som spänner över åtta länder (inklusive Sverige) och koncernens samtliga affärsområden: läkemedel, konsumentprodukter och medicintekniska produkter.

”Som världens största och hälso- och sjukvårdsföretag är vi väl medvetna om att människors hälsa och miljöhälsa hör ihop – friska och hälsosamma människor behöver en hälsosam planet. De nya VPPA-avtalen är en spännande milstolpe i vårt långsiktiga engagemang för klimatåtgärder och de tar oss ytterligare ett steg närmare vårt mål att driva vår globala verksamhet med 100 procent förnybar el”, säger Paulette Frank, Chief Sustainability Officer på Johnson & Johnson.

Medan Johnson & Johnson globalt arbetar för att nå både 100 procent förnybar elförbrukning och en koldioxidneutral produktion, är detta redan ett faktum för stora delar av den svenska verksamheten. Här har Johnson & Johnson Helsingborg – en av två produktionsanläggningar i Sverige vid sidan av J&J Uppsala – varit en framstående före-gångare som med sina insatser fungerat som en stor inspirationskälla för övriga delar av koncernen.

Sedan flera år tillbaka är anläggningen i Helsingborg, som bland annat tillverkar all världens Nicorette-produkter, helt koldioxidneutral (certifierat genom Carbon Neutral Protocol). Samtidigt kommer all el som J&J i Sverige förbrukar redan från förnybara energikällor, så i det här fallet ligger Sverige steget före övriga J&J-koncernen.

”För närvarande är vi den enda tillverkningsenheten inom J&J som är helt koldioxidneutral. Vi jobbar hårt för att uppnå samma status vid vår tillverkningsenhet i Uppsala (världsledande inom produkter för ögonkirurgi) och har kommit en god bit på väg i det arbetet”, säger Christoffer Schönbeck, Sr. Facility Manager för J&J i Norden.

”Våra insatser för klimatet har fått stor uppmärksamhet. Nyligen fick J&J Helsingborg en så kallad Lighthouse-utmärkelse av World Economic Forum, där just miljöaspekten var viktig i bedömningen. Förra året belönades vi dessutom med Helsingborg Stads miljöpris, vilket vi sätter ett stort värde på”, säger Christoffer Schönbeck.