Mark- och miljödomstolen ger miljötillstånd till projekt Kölvallen

Bild: Dongxu Wang/Unsplash

Det är glädjande att Mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt idag har meddelat dom om miljötillstånd för vårt projekt Kölvallen.

Miljötillståndet omfattar 43 turbinpositioner med en totalhöjd om 220 m, vilket med dagens turbinteknik motsvarar nästan 300 MW i kapacitet. Eventuella överklaganden av miljötillståndet måste meddelas prövningstillstånd för att tas upp till behandling av Mark- och miljööverdomstolen, vilket kräver särskilda skäl.