Hitachi ABB Power Grids byter namn till Hitachi Energy

Hitachi ABB Power Grids har tillkännagett att företaget byter namn till Hitachi Energy från och med oktober 2021. Foto: Hitachi

Hitachi ABB Power Grids blir Hitachi Energy  och breddar sitt arbete för en framtid med hållbara energilösningar. Hitachi ABB Power Grids har tillkännagett att företaget byter namn till Hitachi Energy från och med oktober 2021. Hitachi Ltd. äger en andel på 80,1 procent i joint venture och ABB Ltd. äger återstående del. Med namnet Hitachi Energy placerar den globala teknik- och marknadsledaren sig själv i centrum för energiomställningen – en viktig och allt mer brådskande fråga. 

Företaget har sitt huvudkontor i Zürich och sysselsätter 36 000 personer i 90 länder. Nu utvidgas portföljen. Under namnet Hitachi Energy är målet att företaget ska skapa ett ännu större värde för befintliga kunder, samtidigt som det expanderar bortom elnätet för att tillvarata nya möjligheter inom framväxande marknadsområden. 

Företaget spelar en viktig roll för elektrifieringen av transport-, industri- och byggsektorerna, och arbetar med att snabba på övergången till en koldioxidneutral framtida energiproduktion. 

Under namnet Hitachi Energy kommer företaget även att bli bättre positionerat för att bistå sina kunder i arbetet med att skala upp och snabba på digitaliseringen. Man skapar innovativa energilösningar som bidrar till att förbättra effektiviteten och optimeringen genom att kombinera digitala tekniker med avancerade energitekniker.

Med huvudkontor i Zürich i Schweiz har den globala teknik- och marknadsledaren ett rikt arv av banbrytande teknikgenombrott bakom sig, och har bidragit till att öka tillgången till trygg, säker och pålitlig el i mer än ett sekel. Teknikerna sträcker sig från banbrytande innovationer som långväga kommersiell HVDC1-teknik, som gör det möjligt för länder att effektivt överföra stora mängder kraft med minimala förluster över tusentals kilometer och samtidigt minska koldioxidavtrycket, till att tillhandahålla mikronät och lösningar för energilagring som i kombination med toppmoderna intelligenta styrsystem säkerställer tillförlitlig tillgänglighet för distribuerad energi. Verksamheten har spelat en ledande roll i att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare globalt energisystem. 

Idag är bekämpningen av klimatförändringarna av yttersta vikt och en av vår tids mest brådskande utmaningar. Enligt IEA:s rapport ”Net Zero by 2050”2 är ”vägen mot nettonollutsläpp smal”, och för att hålla sig på den krävs ökade investeringar i infrastruktur och mer specifikt en ”omedelbar och massiv utrullning av all tillgänglig ren och effektiv energiteknik”. Till 2030 förväntas världsekonomin bli cirka 40 procent större men konsumera sju procent mindre energi för att vara på rätt väg mot nettonollutsläpp 2050. Vid det laget ”kommer energisektorn domineras av förnybara energikällor” och ”el kommer att stå för nästan 50 procent av den totala globala energiförbrukningen” – en ökning från ca 20 procent idag2. En rättvis och hållbar energiövergång står i centrum för denna globala utmaning, där el kommer att vara ryggraden i hela energisystemet.   

Hitachi ABB Power Grids sätter hållbarhet i centrum för sin strategi: att vara en god kraft för en hållbar energiframtid. Övergången till namnet Hitachi Energy speglar det snabbt växande energilandskapet och möjligheten att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt värde; och Hitachi gör det möjligt för verksamheten att positionera sina banbrytande och digitala tekniker för att betjäna befintliga och framtida kunder, att gå bortom nätet – och öppnar upp en bredd av möjligheter inom områden som hållbar mobilitet, smart liv och datacenter. Genom att kombinera avancerade digitala lösningar och tjänster, som Hitachi Lumada, med en energiplattform som är byggd på unik domänexpertis och erfarenhet, servar verksamheten sina kunder och partner som skapar globala lösningar för att lösa den globala utmaningen med en inkluderande och rättvis, koldioxidneutral framtid.  

Toshiaki Higashihara, styrelseordförande och CEO för Hitachi, kommenterar: ”Med klimatförändringar och ökande naturkatastrofer finns det ett behov av att lösa tre sociala frågor världen över: miljö, motståndskraft samt säkerhet och trygghet. Hitachi ABB Power Grids tillhandahåller en mängd olika lösningar som möter dessa sociala problem, och genom att ändra företagsnamnet till Hitachi Energy stärker vi vårt engagemang för att förverkliga ett hållbart samhälle ytterligare. Hitachi och Hitachi Energy kommer bidra till att lösa sociala frågor och förbättra människors livskvalitet genom att förverkliga social innovation på energiområdet ihop med kunder och partners.”

– För att förverkliga ett hållbart samhälle är användningen av digital teknik oumbärlig inom alla områden.” Han fortsatte: ”På energiområdet förväntas elnäten vara kärnan i innovationen, eftersom de går bra ihop med digital teknik, och jag är övertygad om att Hitachi Energy kommer att leda den innovationen. Hitachi kommer att kombinera digitala tekniker som Lumada med Hitachi Energys avancerade energitekniker för att tillhandahålla innovativa energilösningar som skapar sociala, miljömässiga och ekonomiska värden, säger Keiji Kojima, ordförande och COO för Hitachi.

”Energilandskapet fortsätter att utvecklas, och det gör vi också”, menar Claudio Facchin, CEO på Hitachi ABB Power Grids. Med vårt nya namn Hitachi Energy breddar vi vårt engagemang för att skapa ytterligare värde för kunder, medarbetare och samhälle. Det senaste året har varit krävande för oss alla, men vi ser framåt med optimism. Jag är stolt över våra talangfulla medarbetare i 90 länder, och med vår passion, äkthet och kultur av mångfald och inkludering fortsätter vi vår resa – att vara en god kraft för en hållbar energiframtid, med banbrytande och digitala tekniker, som utvald partner för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare energisystem.” 

f