OX2 överlämnar vindparken Ljungbyholm till Octopus Renewables

Bild: Anette Wennberg

Den 11 mars 2020 meddelade OX2 att ett försäljningsavtal tecknats med ORIT om att sälja och bygga en vindpark med totalt 12 vindkraftverk i Kalmar kommun.

OX2 har utvecklat och byggt vindparken åt ORIT i form av en totalentreprenad. Vindparken är nu i drift och förväntas producera 150 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för 30 000 hushåll. OX2 ansvarar för den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindparken.

– Jag är glad över att OX2 kan engagera sig lokalt genom hela utvecklingen och byggnationen, och också anlita lokala entreprenörer både under byggfasen och fortsättningsvis. Eftersom vindparken i Ljungbyholm nu är i drift tillför den en nödvändig elproduktion till södra Sverige där elbehovet är som högst och där elpriserna bara för några dagar sedan nådde en ny topp under en sommarmånad, säger Hillevi Priscar, Country Manager OX2 Sverige.

– Samarbetet med Octopus har varit mycket positivt under hela byggperioden och vi är glada att se ytterligare en färdigställd och levererad vindpark från OX2, säger Paul Stormoen, vd OX2.

– Vi är mycket nöjda med att ha slutfört och driftsatt vår första vindpark i Sverige, och vi är tacksamma för det hårda arbete och den beslutsamhet som OX2 har visat. Att genomföra detta projekt under ett utmanande år som dominerats av covid-pandemin är ett bevis för vårt starka samarbete, säger Chris Gaydon, investeringsdirektör på Octopus Renewables.  

De främsta underleverantörerna är turbinleverantören Nordex, och Kanonaden Entreprenad som svarat för anläggningsarbeten, samt E.ON som har haft ansvaret för nätanslutningen.