Sverige får flest vindkraftsinvesteringar i Norden

Bild: PixaBay

Hittills i år har det investerats 15 miljarder kronor i vindkraft och Sverige har attraherat mest investeringar i Norden och Baltikum. Prognosen för vindkraftsproduktion höjs till drygt 49 TWh år 2024.

Under det andra kvartalet 2021 rapporterades bindande kontrakt motsvarande 234 MW vindkraft, att jämföra med 102 MW under motsvarande period 2020. Samtidigt har investeringar i fossilfri industri aldrig varit större, med projekt som Northvolts batterifabrik, LKAB:s gruvdrift och fossilfritt stål i norra och mellersta Sverige, kemiindustrin på västkusten och cementindustrin på Gotland.
- Vindkraftsutbyggnaden gör Sverige mycket attraktivt för gröna industriinvesteringar. Billig förnybar el är en av nycklarna för den klimatdrivna ny-industrialiseringen vi just har inlett, säger Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi.

Andra kvartalets investeringar sker i södra Sverige
Samtliga nya vindkraftsprojekt som rapporterades under andra kvartalet 2021 ska byggas i södra Sverige. Tidigare har merparten av investeringsbesluten avsett norra och mellersta delarna av landet. Hittills i år har det fattats investeringsbeslut motsvarande nästan 15 miljarder kronor. Sverige står för 53 procent av marknaden i hela Norden och Baltikum de kommande åren. Sveriges attraktionskraft utgörs av en kombination av goda vindlägen och företag som är duktiga på att utveckla bra projekt.
- Sverige står för drygt 50 procent av vindkraftsutbyggnaden 2020–2022 i Norden-Baltikum. Att utbyggnaden även sker i södra Sverige är viktigt för konkurrenskraften och elsystemet, säger Daniel Kulin, strategisk analytiker för Svensk Vindenergi.

Vindkraften kan bli näst störst 2024 – men brist på tillstånd oroar
Svensk Vindenergis kortsiktsprognos visar att vindkraften kan bli Sveriges näst största kraftslag redan 2024, förutsatt att kärnkraftsproduktionen ligger kvar på 2020 års nivå, 47 TWh. Den höga investeringstakten i kombination med den låga takten i tillförseln av nya tillstånd innebär att det börjar bli brist på tillståndsgivna och byggklara projekt. Även restriktioner i elnätet kan hindra färdiga projekt från att byggas och Försvarsmaktens stoppområden motverkar att vindkraft etableras i områden med goda vindförhållanden och låg påverkan på omgivningen.
- Det behövs mer el för att klara elektrifieringen men dagens tillståndsprocesser försvårar och fördyrar utbyggnaden ny elproduktion, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

Teknikneutrala incitament kan bidra till lokal förankring
Den lokala förankringen är avgörande för att bibehålla investeringsklimatet i Sverige. Svensk Vindenergi ser därför gärna att det införs teknikneutrala incitament för kommuner att medverka till att öka elproduktionen – så att vi klarar elektrifieringen och klimatomställningen.
- Regeringskrisen kan leda till att vi förlorar tid, men jag hoppas att politik och myndigheter jobbar vidare med de klimat- och elektrifieringsrelaterade reformerna. Ett stopp i investeringarna vore mycket olyckligt, säger Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi.

Länk till fullständig statistik och prognos HÄR!