Modvion förstärker styrelsen med ledamöter från Powercell och Sjöson

Modvion bygger vindkraftstorn i laminerat trä – naturens eget kolfiber – som är starkare än stål vid samma vikt. Tornen byggs i moduler som kan transporteras på allmänna vägar, vilket gör det enklare att bygga högre torn till en lägre kostnad. Den koldioxid som tas upp av träd när de växer lagras i trätornen, vilket möjliggör klimatneutral vindkraft. Bild: Modvion

Eva Karlsson och Karin Nilsson är nya styrelseledamöter i Modvion, som producerar vindkraftstorn i trä. Eva Karlsson är VD för Industri & Teknik i Sjösonkoncernen. Karin Nilsson är vice vd för Powercell.

– Ska vi klara klimatkrisen behöver världen både mer förnybar el och mer hållbart träbyggande. Eva Karlsson och Karin Nilsson kan med sina gedigna erfarenheter inom olika områden bidra till att vår träteknologi snabbare förändrar vindkraftbranschen globalt, säger Otto Lundman, Modvions vd och grundare.

På Modvions årsstämma den 17 juni valdes Eva Karlsson och Karin Nilsson in i träteknologiföretagets styrelse. Eva Karlsson har arbetat 25 år i SKF och varit både vd för SKF Sverige och haft globalt produktionsansvar för affärsområdet förnybar energi i industrikoncernen. Hon är idag VD för Industri & Teknik hos Sjösonkoncernen samt sitter i styrelsen för Assa Abloy, Ratos och Sjöson.

Karin Nilsson är vice vd för Powercell Sweden, som erbjuder utsläppsfria kraftsystem baserade på bränslecellsteknik. Hon har många års internationell ledningserfarenhet från Gunnebo, KVD Kvarndammen och Sibelco Nordic.

– Våra nya styrelseledamöter kommer att vara en stor tillgång när Modvion ska hjälpa vindkraftbranschen att bli klimatneutral. Eva Karlsson och Karin Nilsson kommer betyda mycket för vår fortsatta utveckling och när vi nu skalar upp produktionen, säger Otto Lundman.