Vindkraftparkerna Ranasjö- och Salsjöhöjden säljs av Arise

Bild: Waldemar Brandt/unsplash

Arise AB (publ) (”Arise”) har idag ingått avtal med The Renewables Infrastructure Group Limited (“TRIG”) och fonder förvaltade InfraRed (”InfraRed”), om avyttring av vindkraftprojekten Ranasjö- och Salsjöhöjden, tillsammans totalt 242 MW, (”Projekten”). Transaktionen förväntas slutföras i slutet av juni 2021, med förbehåll för att vissa villkor har uppfyllts, inkl. ingående av slutliga avtal för byggnation av Projekten.

Vid tillträdet kommer Arise erhålla en fast köpeskilling om EUR 8,5 miljoner. Därtill förväntar sig Arise erhålla en rörlig köpeskilling om EUR 11,6 miljoner när Projekten är färdigställda. Avyttringen förväntas ge en positiv resultateffekt om totalt cirka SEK 140 miljoner under åren 2021 till 2024, varav cirka SEK 45 miljoner under andra kvartalet 2021. Den rörliga delen av köpeskillingen och förväntade vinsten kan variera uppåt och nedåt beroende på hur Projekten fortlöper i förhållande till plan och budget.

Transaktionen sker genom att aktierna i Krange Vind AB (vilket innehar projekträttigheterna) överlåts. Arise kommer förvärva aktierna i Krange Vind AB från Nordanvind Vindkraft AB under ett befintligt optionsavtal. Arise och Nordanvind Vindkraft AB, vilket påbörjade utvecklingen av Projekten, har framgångsrikt samarbetat de senaste tre åren för att realisera Projekten.

Arise kommer genom avtal ansvara för projektledning under byggnationen och förvalta Projekten för TRIG och InfraReds räkning när de är driftsatta. Härigenom kommer Arise förvaltningsportfölj att öka till mer än 1 350 MW.

Siemens Gamesa kommer att leverera 39 turbiner med en nominell kapacitet om 6,2 MW vardera Byggnation av Projekten förväntas starta i under tredje kvartalet och slutföras under första halvan av 2024.

”Vi är väldigt glada att offentliggöra ytterligare en affär med TRIG och InfraRed efter den framgångsrika försäljningen av vindkraftparken Jädraås under 2019. Även om Salsjöprojektet visat sig vara utmanande bevisar vi genom affären vår förmåga att utveckla projekt också under tuffa förhållanden. Jämförelsevis har vår återstående portfölj av vindkraftprojekt betydligt större vinstpotential, vilket innebär att vi ser stora ekonomiska möjligheter framöver”, Daniel Johansson, VD, Arise AB.