Nytt ramavtal tecknas mellan COWI och Vattenfall

Bild: Cowi

Nyligen signerade COWI och Vattenfall ett nytt ramavtal inom bland annat solkraft och vindkraft.

COWI har tidigare haft liknande ramavtal med Vattenfall vilket innebär att det finns god erfarenhet av samarbete genom tidigare uppdrag. COWI kommer att kunna erbjuda bra stark kompetens inom vindkraft- och solkraft med kunskap från både Sverige och Danmark och kunna bidra till en effektiv grön omställning.

- Hela samhället står inför en grön omställning därför är det viktigt att bidra just med att utveckla hållbar energi som sol och vind. Vi vill även vidareutveckla vårt samarbete och bidra till den gröna omställningen genom att addera expertis inom nya områden som exempelvis processutveckling. Processkunnandet i kombination med förmågan att kunna driva stora komplexa projekt är viktiga för en effektiv grön omställning, säger Karin Genemo chef för division Industri på COWI.

Ramavtalet löper under tre år och omfattar bland annat solkraft, vindkraft och tjänster inom flera kompetensområden, såsom konstruktionstjänster inom el, mark och bygg.