Kanonaden ska utföra nytt vindkraftsprojekt i Sydsverige

Bild: Courtesy of Vestas Wind Systems A/S.

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad ska utföra anläggningsarbeten för två närliggande vindparker i södra Sverige. Kontraktet uppgår till ca 160 MSEK, exkl moms.

Projektet består av 20 vindkraftverk med en samlad effekt på 86 MW. Den förnybara elen från de två vindparkerna motsvarar den genomsnittliga årsförbrukningen i 44 000 hushåll.

Kanonaden ansvarar för byggnation av vägar och fundament samt schaktning och återfyllnad för elnätet i vindparkerna.

- Det känns extra bra att få bidra till att stärka försörjningen av förnybar el i södra Sverige, där det idag råder brist på el, och samtidigt arbeta för Sveriges nationella mål om hundra procent förnybar elproduktion år 2040, säger Ola Forsell, vd Kanonaden Entreprenad.

Kanonaden har under senare år byggt upp en omfattande erfarenhet av anläggningsuppdrag för vindkraft och är idag involverat i ett flertal projekt.

Kanonaden Entreprenad utför mark- och anläggningsarbeten med spetskompetens inom logistik- och energiprojekt. Företagsgruppen har tolv kontor i Stockholm, Mälardalen och Mellansverige med 350 medarbetare och en omsättning på 1,7 miljarder SEK (2020).