LKAB har gått in som medlem i branschorganisationen Svensk Vindenergi

Foto: Fredric Alm

LKAB har gått in som medlem i branschorganisationen Svensk Vindenergi. Tillsammans med de cirka 115 medlemsföretagen verkar Svensk Vindenergi för utbyggnad av vindkraft som en del av framtidens hållbara energisystem.

– Vi ser att vindkraften kommer spela en avgörande roll för vår omställning. Dessutom ser vi att vår omställning och vår framtida vätgasframställning, där LKAB kommer bli Sveriges och kanske Europas största producent av vätgas, kan ha stor betydelse för vindkraften. Kombinationen vätgaslager och vindkraft öppnar helt nya möjligheter för att utveckla framtidens hållbara system för energi- och kraftförsörjning, vilket är ett måste för att kunna tillgodose de kraftigt ökade elbehov som vi och hela Sverige står inför, säger Stefan Savonen, chef för energi och klimat på LKAB.

LKAB:s nya strategi innebär den största omställningen i bolagets 130-åriga historia. Genom övergången till produktion av koldioxidfri järnsvamp kommer de globala utsläppen hos LKAB:s kunder att sänkas med 35 miljoner ton per år, vilket motsvarar två tredjedelar av Sveriges samlade utsläpp. Omställningen kommer att kräva omfattande investeringar i verksamheten samt i utbyggnad av förnybar el och vätgas kommande år.

– Jag är glad över att få välkomna LKAB som ny medlem i Svensk Vindenergi. Vi befinner oss i ett spännande skifte där stora delar av Sveriges basindustri ställer om till fossilfrihet. LKAB:s plan för att ställa om produktionen till koldioxidfri järnsvamp och kraftigt sänka koldioxidutsläppen hos sina kunder i stålindustrin inspirerar omvärlden och gör bolaget till en central spelare i samhällsutvecklingen, säger Daniel Badman, VD på Svensk Vindenergi.

– Vindkraftsbranschen vill vara en viktig pusselbit i att möjliggöra LKAB:s resa mot fossilfrihet. Min förhoppning är att LKAB som medlem ska bidra med värdefulla insikter om basindustrins behov, som bidrar till att vindkraften utvecklas på bästa möjliga sätt, säger Daniel Badman.