Uppgång för vindkraften 2020 visar elstatistiken

Bild: Energiföretagen

Energiföretagen Sverige har nu börjat redovisa Energiåret – den årliga statistiken för el, fjärrvärme och fjärrkyla. Hittills har siffror från elförsörjningen kommit. Den största förändringen gäller uppgången i installerad vindkraft som för första gången når en effekt på över 10 000 MW (Megawatt=miljoner Watt). Även solkraften passerar en milstolpe och når över 1 000 MW installerad effekt.

Energiåret är Energiföretagens samlade statistik för elförsörjning, fjärrvärme, fjärrkyla, samt miljö- och klimatutsläpp från energisektorn. Statistiken finns tillgänglig i form av interaktiva diagram, i tabellform och som en powerpoint med talmanus.

Bland nyheter i elstatistiken från den 1 januari 2021 märks:

  • Vindkraften når över 10 000 MW i installerad effekt. Sedan 2008 har den ökat brant från nivån 1 000 MW.
  • El från solceller, solkraft, noterar för första gången en installerad effekt på över 1 000 MW. Elproduktionen hamnade också för första gången på 1 TWh.
  • Kärnkraften hade den 1 januari 2021 knappt 6 900 MW installerad effekt då Ringhals 1 nyss tagits ur drift. 2015 var installerad effekt drygt 9 700 MW. Sedan dess har fyra reaktorer stängts.
  • Sverige nettoexporterade 25 TWh (Terawattimmar= miljarder kilowattimmar) under 2020, nästan lika mycket som värdet 26 TWh för rekordåret 2019.
  • Elproduktionen med kol har gått ned till näst intill noll. Det beror på den varma vintern och att två koleldade reservkraftverk stängde under året.

 

bild

*Kraftvärme (samtidig el- och värmeproduktion) i industrin och fjärrvärmen, kondenskraftverk (främst större reservkraftverk), gasturbiner och dieslar.

Läs första utgåvan av Energiåret 2020 HÄR!

Källa: Energiföretagen