38,4 miljoner annulerade elcertifikat

Arkivbild.

Nu har totalt 38 369 419 elcertifikat annulerats för 2020 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden. Det meddelar Energimyndigheten.

För el producerad under 2020 utfärdades det totalt 50,0 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven ökade med 11,6 miljoner elcertifikat till totalt 9,8 miljoner elcertifikat.

Sveriges kvotpliktiga elanvändning för 2020 blev 89,2 TWh vilket motsvarar en kvotplikt på 23 638 592 elcertifikat. Av dessa annullerades 99,92 procent, det vill säga 23 619 230 elcertifikat. I Norge annullerades 14 750 189 elcertifikat. 

Om kvotplikt
Elleverantörer och vissa elanvändare är kvotpliktiga och därmed skyldiga att inneha elcertifikat motsvarande en viss andel av den el de säljer eller använder. Varje år deklarerar de kvotpliktiga hur mycket el de fakturerat sina kunder respektive hur mycket de använt under föregående år. Den 6 april annullerades elcertifikat utifrån inlämnade deklarationer.