2020 blev ännu ett starkt år för Polarium och lönsamheten fortsätter

Stefan Jansson, grundare och vd för Polarium. Bild: Polarium

Polarium levererar ett starkt 2020 med fortsatt lönsam tillväxt. Omsättningen uppgick till 742 Mkr och rörelseresultatet (EBITDA) till 100 Mkr. Företaget har en ledande position på marknaden för energilagring, där digitalisering, elektrifiering och hållbarhet driver utvecklingen. Nu siktar Polarium på att omsätta 1,25 Mdkr 2021.

Polarium grundades 2015 baserat på insikten att energilagring byggd på litium-jonteknologi kommer vara avgörande för en smart, uppkopplad och hållbar värld. Sedan dess har företaget installerat över 250,000 lösningar till telekom- och tornbolag i över 60 länder, och dubblerat omsättningen årligen.

”Våra energilagringssystem används som energireserv i mobiltelefonnäten för att säkerställa att uppkopplingen aldrig går ner. Det kommer bli alltmer kritiskt när världen blir smartare och mer uppkopplad. Inte minst i takt med att 5G-näten byggs ut. Efterfrågan på våra produkter och tjänster är god”, säger Stefan Jansson, grundare och vd för Polarium.

Polarium levererade ett starkt 2020 med en organisk tillväxt på 62 procent och omsättning som uppgick till 742 Mkr. Rörelseresultatet (EBITDA) var 100 Mkr, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 13,5 procent.

Trots att utbrottet av covid-19 haft påverkan på Polariums verksamhet i form av riktlinjer för distansarbete, noggrann testning av fabriksarbetare och minskade resor, har också möjligheter uppkommit. Människor, företag och samhället i stort har förlitat sig mer på digitala lösningar, vilket ökat vikten av att ha tillförlitliga telekommunikationssystem.

Strategiska investeringar i fabrik, produkt och nytt affärssegment 
För att möta den ökade efterfrågan och skapa en mer diversifierad värdekedja bestämde Polarium 2020 att etablera en ny fabrik i Vietnam, med planerad produktionsstart i april 2021.

Polarium ökade också sin personalstyrka med 140 personer under året för att förstärka samtliga avdelningar. I ett led av detta etablerade företaget en ny produktorganisation, som dedikerat arbetar med utveckling av produkter och digitala lösningar. Under 2021 förväntas antalet medarbetare att utvecklas i samma takt, för att tillgodose kundernas behov både inom telekom och det nyetablerade affärssegment.

I slutet av 2020 beslutade Polarium att kliva in på det snabbt växande segmentet för energilagring för kommersiella fastigheter och industrin (C&I). I samband med det genomförde företaget ett varumärkesarbete och namnbyte från Incell International till Polarium, för att bättre spegla sina framtidsplaner.

”Grundproblemet vi löser är detsamma för våra kunder inom telekom och för kommersiella fastigheter och industrin. Att genom energilagring minska såväl kostnader som klimatpåverkan. Med vår expertis från telekomsegmentet kommer vi växa vårt nya affärssegment på ett konkurrenskraftigt sätt det kommande året”, säger Stefan Jansson.

Inleder 2021 med bra momentum
Polarium inleder 2021 med en ledande position på en växande marknad där digitalisering, elektrifiering och hållbarhet driver utvecklingen. Företaget kommer fortsätta att agera på sin strategi för att leverera lönsam tillväxt och nå målet att omsätta 1,25 Mdkr 2021 och omsätta 5 Mdkr 2023.

För att nå dit kommer Polarium fokusera på att utveckla erbjudandet mot kommersiella och industriella fastigheter, lansera nya produkter och digitala lösningar och presentera initiativ inom hållbarhet. Inte minst ska företaget inom kort introducera ett av världens mest hållbara telekombatteri.