Hitachi ABB Power Grids tar hem stororder från Dogger Bank Wind Farm

Bild: Hitachi ABB Power Grids

Hitachi ABB Power Grids har tagit hem ytterligare en stororder från Dogger Bank Wind Farm för att ansluta den tredje transmissionslänken från världens största havsbaserade vindkraftspark med Storbritanniens fastland, en sträcka på drygt 130 km.  

Vindkraftsparken Dogger Bank i Nordsjön kommer totalt ha en kapacitet att generera  3,6 GW, tillräckligt för att förse sex miljoner hem med el*. Den nya ordern utökar den pågående leveransen av Dogger Bank A och B, till att nu inkludera C1.  Finansieringen för den tredje fasen av vindkraftsparken förväntas vara på plats i slutet av 2021.  

Dogger Bank Wind Farm har utvecklats i ett joint venture mellan SSE Renewables och Equinor (50:50). Eni förväntas gå in i joint venture tidigt 2021 och stå för en 20 procentig andel i de första två faserna, förutsatt godkännande från regulatorer och långivare 2.  

Med sin marknadsledande, kompakta teknik för högspänd likström, HVDC Light, fortsätter Hitachi ABB Power Grids att forma landskapet för havsbaserad generering genom att möjliggöra effektiv kraftöverföring och dynamisk integrering av avlägsen havsbaserad vindkraft in i elnätet på land. Dogger Bank vindkraftspark kommer ge ett betydande bidrag för att nå den brittiska regeringens mål om att utvinna upp till 40 GW från havsbaserad vindkraft och minska utsläppen med 68% till 2030.  

HVDC Light tekniken är en viktig möjliggörare för avlägsna vindkraftsparker utanför Storbritanniens kust. Det senaste HVDC Light systemet har den mest kompakta designen och lägst energiförluster i kraftindustrin. Enligt en oberoende livscykelanalys reducerar användningen av den här innovativa tekniken utsläppen av koldioxid med nära två tredjedelar jämfört med tidigare använd teknik, vilket stödjer den gröna energiomställningen och ett starkt globalt fokus på koldioxidneutrala energisystem.  

“Tillsammans med kunder och partners har vi en nyckelroll för att accelera energiomställningen”, säger Niklas Persson, global chef för Hitachi ABB Power Grids affärsområde Grid Integration. ”HVDC tekniken är en stor bidragare för att nå framtidens koldioxidneutrala energisystem genom att möjliggöra integreringen av storskalig och avlägsen förnyelsebar kraftgenerering”, tillägger han.

”Det här är en viktig milstolpe för Dogger Bank vindkraftspark”, sa Halfdan Brustad, chef för Dogger Bank på Equinor. ”Att använda HVDC teknik är en konkurrenskraftig lösning för havsbaserad vindkraft med långt avstånd till land, och det här kommer bli den första havsbaserade HVDC lösningen i Storbritannien vilket kommer öppna upp nya marknader och möjligheter. Utnämningen av Hitachi ABB Power Grids demonsterar gränsöverskridande industrisamarbete där vi samlar den bästa expertisen för att framgångsrikt leverera Dogger Bank.”