Aibel tilldelas nytt kontrakt inom offshore wind

Bild: Nicholas Doherty/Unsplash

Aibel har återigen blivit tilldelat ett kontrakt inom offshore wind från ett konsortium bestående av SSE Renewables och Equinor som bygger världens största havsbaserade vindkraftpark i området kring Dogger Bank i den brittiska delen av Nordsjön.

Aibel ska leverera transformationsplattformen för strömöverföring från vindkraftparken till land. Detta i samband med byggnation av den tredje fasen av vindkraftparken Dogger Bank C. Under 2019 tilldelades Aibel kontrakt för två transformationsplattformar för de första faserna av projektet, Dogger Bank A och Dogger Bank B.

Vindkraftparken i Dogger Bank-området kommer att ha en sammanlagd kapacitet på 3,6 GW, vilket gör Dogger Bank till världens största havsbaserade vindkraftpark som förväntas producera tillräckligt med energi för att driva motsvarande 6 miljoner brittiska hem.

I maj 2019 tilldelades Aibel ett liknande kontrakt (DolWin5) för anslutning av den havsbaserade vindkraftparken Borkum Riffgrund 3, med den tyska nätoperatören TenneT som kund. Projekt inom förnybar energi utgör en allt större del av Aibels projektportfölj.

Dogger Bank A kommer att sättas i drift år 2023 medan Dogger Bank B är planerad till år 2024 och Dogger Bank C år 2025.