Stena Renewable investerar 4 miljarder i nya vindparker under 2021 och 2022

I Tvinnesheda i Uppvidinge kommun investerar Stena Renewable 2,2 miljarder kronor på en vindpark som kommer att omfatta 47 turbiner.

Text: Annika Wihlborg Foto: Stena Renewable

Stena Renewable befinner sig mitt i en intensiv investeringsfas och investerar under 2021 och 2022 totalt 4 miljarder kronor i nya vindparker runtom i landet. Den enskilt största investeringen är Vindpark Tvinnesheda i Uppvidinge kommun och Åby-Alebo i Mönsterås kommun. Här byggs totalt 47 respektive 36 vindkraftverk, vilket gör parkerna till de största vindparkerna i södra Sverige.

–Vi befinner oss i en intensiv investeringsfas. Intresset för fortsatta investeringar i vindparker är stort från våra ägare Stenakoncernen samt AMF Pension och den norska pensionsstiftelsen KLP. Det faktum att Åby-Alebo byggs i södra Sverige innebär att den nya vindparken kommer att utgöra ett värdefullt elproduktionstillskott i elprisområde 4, där det idag finns ett underskott på el, säger Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable.

 

bild
Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable.

Vindparken i Åby-Alebo beräknas årligen producera cirka 500 GWh (miljoner kilowattimmar) el. Byggnationen påbörjades sommaren 2020 och under första kvartalet 2022 räknar Stena Renewable med att kunna börja leverera el från den nya vindparken.

Investerar 2,2 miljarder i vindpark i Tvinnesheda

I Tvinnesheda i Uppvidinge kommun bygger Stena Renewable en av sina hittills största vindparker. I Tvinnesheda investerar man 2,2 miljarder kronor på en vindpark som kommer att omfatta 47 turbiner. Byggnationen av den nya vindparken inleddes sommaren 2020, då arbetet med att anlägga vägar och uppställningsplatser påbörjades.

–Även här är det strategiskt mycket positivt att Tvinnesheda ligger i elprisområde 4 där efterfrågan på förnybar el är hög. Vi fick tillstånd för det här projektet redan 2012 men vi avvaktade till 2002 med att sätta spaden i jorden eftersom det tidigare inte funnits någon möjlighet att ansluta turbinerna till elnätet, säger Peter Zachrisson. I Riskebo i Dalarna bygger Stena Renewable en vindpark bestående av sju turbiner i samarbete med Dala Vind. Stena Renewable kommer att äga fem av turbinerna, medan Dala Vind kommer att äga de återstående två. Arbetet med att bygga vägar i området pågår för fullt och senare under 2021 räknar bolaget med att kunna leverera el från Riskebo.

Stort intresse för att investera i vindparker

– Vi har en stark tilltro till vindkraften, både baserat på det förmånliga kostnadsläge vi befi nner oss i nu när det gäller byggnation av nya vindparker och de nuvarande elpriserna. Jag bedömer även att intresset för att investera i vindparker är generellt sett högt även bland andra aktörer och investerare, inte minst pensionsstiftelser. Vi har aldrig upplevt ett lika starkt intresse för vindkraft som nu, säger Peter Zachrisson.

Han betraktar det som helt avgörande att minska ledtiderna i vindkraftprojekten.

–Det är inte rimligt att det ska ta mellan sju och åtta år från det att en vindpark börjar planeras tills det är dags att sätta spaden i marken. Det leder dessvärre till stora samhällsekonomiska förluster och vindkraftbolagen riskerar att lägga mycket tid och resurser på projekt som i slutänden kullkastas av kommuner. Vi räknar i dagsläget med att femtio procent av de vindparker vi planerar dessvärre inte kommer att bli av på grund av överklaganden och kommunala veton, säger Peter Zachrisson.

 

bild
Under 2021 och 2022 investerar Stena Renewable drygt 4 miljarder kronor i nya vindparker.

 

Väntar på tillstånd för ytterligare tre projekt

Utöver de tre pågående vindparksprojekten har Stena Renewable ytterligare tre projekt på gång där de för tillfället väntar på de sista tillstånden för elanslutning som krävs för att kunna påbörja byggnationen. Det gäller bland annat Älgkullen i Smedjebackens kommun samt Horsaga och Älmedal, som ligger nära Tvinneshedaprojektet. Peter Zachrissons ambition är att kunna komma igång med vindkraftproduktion i Älgkullen under 2021, men i Horshaga och Älmedal räknar han med att det kan ta något längre tid. 

–Vi bygger just nu vindparker för drygt 4 miljarder kronor, vilket motsvarar 1,2 TWh i vindkraftproduktion. Vår ambition framöver är att initiera nya vindkraftprojekt motsvarande 0,5 TWh per år, säger Peter Zachrisson.