Ny global "vindatlas" hittar bästa platserna för vindkraftverk

Foto: Cornell University

Vindenergiforskare har tagit fram en ny global vindatlas, där platser med extrema vindhastigheter från hela världen finns dokumenterade, för att hjälpa ingenjörer att välja rätt turbiner för en viss region.

 Vindatlasen som utvecklats av forskare vid Cornell University sägs vara den första allmänt tillgängliga, enhetliga och geografiskt explicita (med data knuten till platser) beskrivningen av extrema vindhastigheter.

– Kostnadseffektiv expansion av vindkraftsindustrin blir möjlig tack vare denna nyligen släppta digitala atlas över de extrema vindförhållanden, säger Sara C. Pryor vid Cornell Atkinson Center for Sustainability.

– Denna typ av information kommer att säkerställa ett korrekt val av vindkraftverk för en specifik användning och bidra till att garantera kostnadseffektiv och pålitlig elproduktion från dessa turbiner, säger Pryor vidare.

Enligt forskarna var tidigare vindlastuppskattningar av projekt osäkra på grund av begränsade mätningar på plats.