Horns Rev 2 uppnådde 10 miljarder kilowattimmar

Ørsteds 91 vindkraftverk har genererat tillräckligt med vindkraft för att täcka 3 procent av den danska elförbrukningen. Foto: Ørsted

Sedan 2009 har Ørsteds havsbaserade vindkraftspark Horns Rev 2 med sina 91 vindkraftverk i parken omvandlat vindenergin till 3 procent av den totala danska elförbrukningen.

Vindparken har funnits i ett antal år, men det är ändå överraskande, säger branschens kännare. Ørsteds havsbaserade vindkraftspark Horns Rev 2 har överträffat förväntningarna och har nu producerat 10 miljarder KWh. Detta konstateras av Ørsted i ett uttalande.

- Sedan 2009 har Horns Rev 2 producerat totalt el motsvarande mer än 3 miljoner danska hushålls elförbrukning på ett år. Mer tekniskt betyder det att Horns Rev 2 kan dokumentera en exceptionell kapacitetsfaktor på cirka 50 procent under 11 år. 

Nordsjön har enligt Ørsted fantastisk vindpotential och är det perfekta stället att placera havsbaserade vindkraftsparker.

- Det finns gott om plats, säger Allan Due Overbeck, chef för Horns Rev 2.

Horns Rev 2 ligger i Nordsjön 30 km väster om Blåvandshuk och var vid invigningen hösten 2009 världens största havsbaserade vindkraftspark med en total produktionskapacitet på 209 megawatt.

Vid den tiden räknade man att parken skulle leverera grön energi motsvarande 200 000 hushålls årliga elförbrukning.