VSL bygger världens största flytande vindkraftpark

Flytande vindturbin för Hywind Tampens vindpark. Illustration: Aker Solutions

Text: Markku Björkman

Samtidigt som vindenergimarknaden blir viktigare genom allmän inriktning mot grön energi har VSL utvecklat en robust och unik teknisk lösning för svåra installations och miljöförhållanden.

VSL, ett dotterbolag till Bouygues Construction, kommer att utföra efterspänningsarbeten på elva flytande betongkonstruktioner för det flytande vindkraftverket Hywind Tampen på uppdrag av Kvaerner, EPCI-entreprenören för projektet.

Företaget kommer att utföra efterspänningsarbete för halvt nedsänkbara betongkonstruktioner, vilket kräver installation av vertikala efterspända strängar i konstruktioner som är upp till 85 meter långa.

Strängarna kommer att vara färdiga och levereras till platsen redo för installation, vilket kommer att påskynda installationen på plats, enligt VSL, som tillade att all efterföljande åtdragning kommer att göras från toppen av betongkonstruktioner inklusive injektering i en enda process.

Hywind Tampen kommer att bestå av Siemens Gamesatillverkade, elva stycken åtta megawatt starka vindkraftverk installerade på flytande SPAR-betongfundament.

Detta pilotprojekt kommer att fungera som en testplattform för den framtida utvecklingen av vindkraftparker med SPAR-betongbojor. Användningen av betong ger en förbättrad byggprocess, med praktiskt taget inget underhåll.

– Detta har gjort det möjligt för havsbaserade vindkraftverk att bli en effektiv lösning för djupvattensplatser, säger Josep Fabra, aff ärsutvecklingschef på VSL Wind Energy.

– Samtidigt som vindenergimarknaden blir viktigare genom allmän inriktning mot grön energi har VSL utvecklat en robust och unik teknisk lösning för svåra installations- och miljöförhållanden.

Hywind Tampens produktionsverksamhet startade i oktober 2020 genom skapandet av den första stålplattan vid Kværner Stord i Norge.

Kværner-kontraktet är värt ca. 1,5 miljarder norska kronor ( cirka 146 miljoner euro), och förutom design, förvärv och konstruktion av flytande betonginfrastruktur kommer företaget också att bedriva off shoreverksamhet i ett 50/50 joint venture med DOF subsea.

Hywind Tampen-projektet utvecklades av Equinor och är världens största flytande vindkraftpark som ska byggas, och den första flytande vindkraftparken som ger förnybar energi till olje- och gasanläggningar.