Servicen av Siemens åtta SWT 2,3 DD turbiner tas över av Deutsche Windtechnik

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun: Deutsche Windtechniktar över service av åtta SiemensSWT 2,3 DD-turbiner. Bilder: Wallenstam /perpixel.se

Den oberoende underhållsleverantören Deutsche Windtechnik utökar nu ytterligare sin serviceportfölj genom tecknade av ett avtal om att tillhandahålla service för åtta Siemens SWT 2,3 DD vindkraftverk vid Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun. Avtalet träder i kraft i februari 2021 och har en löptid på tio år. Turbinoperatören är fastighetsbolaget Wallenstam, som arbetar aktivt med hållbar utveckling och nybyggnation och förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter, främst i Göteborg och Stockholm.

I början av 2013 var Wallenstam det första fastighetsbolaget i Sverige som blev självförsörjande genom förnybar energi, huvudsakligen från vindkraft. Kaj Lamton, verksamhetsansvarig vindkraft för Wallenstam, säger: ”Lyhördhet, engagemang och teknisk kompetens, tillsammans med rätt prisbild var avgörande faktorer för oss i valet av serviceleverantör för vår vindkraftpark i Gunnarby. Vi vill ha en partner som hanterar våra turbiner som om de själva ägde dem och det tillsammans med löpande service och proaktivt arbete gör att bra underhåll kan säkerställas samt att det är rent och snyggt på plats. Vi hoppas på att detta samarbete med Deutsche Windtechnik ska präglas av respekt, engagemang och utveckling vilket är centralt i allt vi gör. De viktiga framgångsfaktorerna för detta avtal ser jag är tydlig kommunikation och snabb respons".

Service 7 dagar i veckan med korta ledtider

Med detta nya serviceavtal tillhandahåller nu Deutsche Windtechnik underhåll av totalt 184 vindkraftverk i Sverige, vilket inkluderar vindkraftverk från Vestas, Siemens, Nordex, Gamesa och Enercon. Linus Sturesson, VD för Deutsche Windtechnik AB, säger: ”Vi är tacksamma för förtroendet med detta kundanpassade 10-åriga serviceavtal för åtta Siemens SWT 2,3 DD-turbiner. Båda parterna var överens om att målet var att finna det bästa strategiska servicekonceptet för denna vindkraftspark. Vi diskuterade åtskilliga riskalternativ relaterade till olika varianter av avtal, det bästa valet för Wallenstam blev ett fullserviceavtal utan huvudkomponenter och vingar då de själva kan hantera risken för reparation och utbyte av huvudkomponenter. Två aspekter som jag tror vägdes in vid beslutsfattandet är att vi nära vindkraftsparken har en servicehubb med serviceteam som arbetar 7 dagar i veckan med korta ledtider eftersom vi sedan tidigare har flera serviceavtal i området. Wallenstam och Deutsche Windtechnik har varit i kontakt under ett par år och för denna vindkraftpark blev vår Siemens-expertis en perfekt match. Den öppna och transparenta kommunikationen med gemensamma grundvärderingar som bygger på hållbarhet tror jag kommer vara nyckeln till vårt framtida samarbete, vilken möjliggör för Wallenstam att fortsätta sin resa som en förebild i hur de arbetar med förnybar energi.”