Det irländska elnätet är under tryck

Statkraft och Fred Olsens irländska vindkraftsprojekt tillhör de 3,5 gigawatt som valts av den irländska regeringen för snabb expansion för att nå landets klimatmål 2030. Bild: EirGrid

Varning har utfärdats eftersom efterfrågan har ökat i Irland på grund av ett kraftigt
stopp i produktionen av förnybar energi, vilket minskar på grund av
väderförhållandena.

Det irländska elnätet är under hårt tryck. Varningen kommer från
systemoperatören The Single Electricity Market Operator (Semo), som är ett
joint venture mellan operatörerna Eirgrid och Soni.

Operatörerna har tillsammans meddelat att det finns ett tryck på det irländska
elnätets kapacitet. Detta beror på en kraftig nedgång i produktionen av förnybar
energi.
- Vi var medvetna om att systemoperatörer vidtar dyra åtgärder som kan
påverka balanseringen av marknadspriserna. Detta meddelande gäller tills
vidare, säger Semo.

Larmet kommer i kölvattnet av en liknande rapport som offentliggjordes i början
av året av National Grid ESO i Storbritannien, och som drogs tillbaka nyligen. Det
var den fjärde varningen de senaste månaderna.