Renewable Power Capital förbinder sig att förvärva projektportfölj av OX2

Bild: Anette Wennberg

Renewable Power Capital har förbundit sig att förvärva projekt i Finland med en total kapacitet på 171 MW. OX2 bygger vindkraftsanläggningarna enligt ett skräddarsytt nyckelfärdigt avtal och kommer efter idrifttagningen att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindkraftsanläggningarna.

Renewable Power Capital (”RPC”), investeringsplattformen för förnybar energi med stöd från CPP Investments, har genomfört sin första investering genom att förbinda sig att förvärva 100-procentigt ägarskap av vindkraftsprojekt på totalt 171 MW från OX2, en ledande utvecklare och byggare av storskalig vindkraft i Europa. Affären värderas till 245 miljoner euro.

Två av vindkraftsanläggningarna, Puutikankangas i norra Österbotten och Rustari i södra Österbotten, är redo att byggas idag. När samtliga tre vindkraftsanläggningar i enlighet med planen tas i drift år 2022 förväntas de generera närmare 590 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 118 000 hushåll.

RPC har en långsiktig investeringsstrategi, ett flexibelt kapital och omfattande kunskap inom området. Denna affär med OX2 visar att företaget kan agera direkt och beslutsamt för att genomföra förvärv, med snabbhet, säkerhet och värde, innan man optimerar elavtalen och den långsiktiga skuldfinansieringen.  

RPC grundades i december 2020 och syftar till att främja energiomvandlingen med hjälp av en tålmodig, långsiktig investeringsstrategi med stöd av en innovativ filosofi för att hantera utvecklings- och inköpsrisken.

OX2 bygger just nu fyra vindkraftsanläggningar i Finland (235 MW) och utvecklar en omfattande projektportfölj för de kommande åren.