Entelios i samarbete med RWE Renewables

Bild: Entelios

Den nordiska energileverantören Entelios kommer från 1 januari 2021 förvalta den globala energigruppen RWE Renewables förnybara energiproduktion i den nordiska regionen. Samtidigt utökar Entelios nu sin nordiska närvaro.

RWE Renewables nordiska produktionsportfölj består av vindkraftparker i Danmark och Sverige med en total årlig produktion på runt 1,3 TWh. Detta motsvarar elförbrukningen för ungefär 140 000 hushåll. Avtalet inkluderar även förvaltningen av elcertifikat och ursprungsgarantier.

Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet till ytterligare årlig förlängning.