Tågoperatören Deutsche Bahn är Tysklands största användare av grön el

DB:s ICE på väg i närheten av Nürnberg. Foto: DB

Dragkraft från vattenkraft, vindkraft och solenergi. Richard Lutz, Deutsche Bahns VD, meddelade att flera nya energiförsörjningskontrakt för kontinueliga leveranser av grön elektricitet undertecknades nyligen med energibolagen. DB:s mål är att öka användningen av grön el stegvis så att koncernens tåg kan färdas enbart med ekologiskt producerad el senast år 2038.

Enligt senaste kontraktet levereras DB ytterligare 780 gigawattimmar grön el och därmed säkerställer koncernen totalt åtta procent hållbar dragkraft.

Deutsche Bahn utökar ytterligare sin ledande position i Tyskland när det gäller användning av grön el. DB, som redan är den största användaren av grön el i Tyskland, säkerställer ytterligare tillväxt de närmaste åren genom tre nya kontrakt med en kapacitet på cirka 780 gigawattimmar grön el från vattenkraft, vindkraft och solenergi. Bara med denna mängd  skulle det vara möjligt att köra cirka 40 000 tåg om dagen i Tyskland i cirka 23 dagar.