Sika har levererat fundamentgjutningar till vindkraftverk i Ludvika

I detta projekt har totalt nio fundament gjutits. Foto: Sika

Sika Sverige AB har levererat en produktlösning med Sikagrout-3500 WP som är speciellt konstruerad för havs- och landbaserade fundamentgjutningar för vindkraftverk. Med denna undergjutningsprodukt kunde Sika erbjuda en lösning som klarade av de högt ställda kraven på tryckhållfasthet utifrån gällande kravspecifikation. 

Nio vindkraftverk utanför Ludvika
Vindparken på Orrberget-Stensvedberget ligger strax norr om Laxsjön i Ludvika kommun, Dalarnas län. Området har en högsta punkt på ca 470 m ö h och ägs av Bergvik Skog. Anläggningen består av 9 vindkraftverk med en totalhöjd om 150 meter (från mark till rotorns högsta punkt). Elproduktionen från anläggningen kommer uppgå till 96 GWh (96 miljoner kWh) per år. Anläggningen är redan satt i drift.

Ett projekt med minimal påverkan på naturen
– Byggnationer av vindkraftsparker kräver stor hänsyn till miljön och omkringliggande områden vilket NCC har erfarenhet av genom lång tradition. Nyligen har vi arbetat med vindkraftsparkerna Jädraås i Gävle och Svartnäs i Falun och ser fram emot att även anlägga Orrbergets vindpark tillsammans med OX2, säger Johan Eriksson, avdelningschef NCC Infrastructure.

NCC:s uppdrag är en totalentreprenad och går ut på att bygga nio stycken vindkraftsfundament, förstärka och förbättra befintliga vägar i området samt anlägga sex kilometer ny väg. Den yta som kommer att tas i anspråk utgörs av fundament och arbetsytor invid varje vindkraftverk. Vägarna som ska byggas uppe på bergen kommer att vara fyra meter breda med utökad bredd i kurvor för att klara de långa transporterna. Arbetet med gjutning av fundamenten påbörjades i slutet av april 2019.

– Inom området har vi identifierat olika typer av naturvärden. Vindkraftverken, vägar samt elinstallationer har noga utformats i samråd med skogsstyrelsen för att minimera vår påverkan på naturen, säger Anders Sandberg, Byggprojektledare OX2.