SKF ansluter sig till initiativet Renewable Energy 100

Foto: RE100

Som en del i SKF:s målsättning att uppnå en helt koldioxidneutral tillverkning år 2030 går bolaget bolaget med i initiativet Renewable Energy 100 (RE100).

RE100 är ett globalt initiativ som sammanför världens mest inflytelserika företag som har förbundit sig att använda 100% förnybar elektricitet.

Kent Viitanen, President, Bearing Operations, säger:

– Att uppnå koldioxidneutralitet år 2030 är en väsentlig del av SKFs övergripande strategi. Vi ser detta som en del av vårt ansvar och vi är övertygade att det kommer skapa en långsiktig konkurrensfördel för SKF och våra kunder. Vi avser att uppnå det genom att förbättra energi- och materialeffektiviteten i vår verksamhet och samtidigt öka inköpen eller den egna produktionen av förnybar energi. Vårt mål att nå 100% förnybar energi år 2030 eller tidigare är helt i linje med den ambition och det synsätt som RE100 har.