IKEA:s övergripande mål är att bli klimatpositivt till år 2030

Bild: Pxhere

Ingka Group kommer att öka sina investeringar med syfte att nå IKEA:s övergripande mål att bli klimatpositivt till år 2030*. Under kommande 12 månader har koncernen åtagit sig att investera cirka 6 miljarder kronor i företag, lösningar och i den egna verksamheten, vilket innebär att den totala summan för investeringar i hållbarhet uppgår till 3,8 miljarder euro – närmare 40 miljarder kronor.

Sedan 2009 har Ingka Group investerat i innovativa företag som stöttar koncernens hållbarhetsmål, inklusive målet att uppnå 100 procent förnybar energi i hela verksamheten. I nästa steg kommer koncernen att fokusera på investeringar i företag och lösningar som har direkt inverkan på Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling.

Företaget implementerar också en strategi för investeringar i enbart fossilfritt för att anpassa sig till nya uppdaterade kriterier för socialt ansvarstagande samt miljö- och företagsstyrning (ESG). Dessutom kommer en översyn av globala och lokala pensionsfonder i 31 länder att genomföras för att säkerställa att de överensstämmer med ESG-kriterierna.

- Vi är övertygade om att det är bra för våra affärer att vara ett ansvarstagande företag. Trots de stora utmaningar världen står inför ligger det fortfarande i våra egna händer att ändra riktning på klimatkrisen. Vi vill vara en del av lösningen och kommer därför att fortsätta fokusera våra framtida investeringar på att säkerställa en grönare, renare och mer inkluderande återhämtning, säger Juvencio Maeztu, vice VD och CFO på Ingka Group. 

Ingka Group har som ambition att vidta åtgärder som bidrar till IKEA:s övergripande ambition att till år 2030 minska utsläppen av koldioxid med mer än vad koncernens värdekedja släpper ut*. Tidigare i år meddelade IKEA att man minskat sitt klimatavtryck med 4,3 procent samtidigt som IKEA-verksamhetens tillväxt var 6,5 procent.

Ingka Group äger för närvarande 546 vindkraftverk i 14 länder, två solcellsparker med totalt 1,5 miljoner solpaneler och dessutom mer än 920 000 solpaneler på taken till varuhus, kontor och lager. Dessa investeringar bidrar till att Ingka Group når sitt mål att producera lika mycket förnybar energi som de förbrukar. 

- Vi arbetar ständigt med att göra mer hållbara val för att ytterligare minska vårt klimatfotavtryck. Sedan flera år har vi 46 egna vindkraftverk i Dalarna och Härjedalen som producerar mer energi än vad vi förbrukar i våra byggnader. För att möjliggöra för våra kunder att ta ett större klimatansvar lanserade vi i höstas också solceller och nyligen lanserade vi plantbullen, vårt växtbaserade alternativ till den klassiska köttbullen, säger Jonas Carlehed, Hållbarhetschef, IKEA Retail Sverige och tillägger att IKEA Sverige i höst kommer att växla upp ambitionen ytterligare och lansera flera spännande initiativ som stödjer IKEAs resa mot att bli klimatpositiva.

IKEA stödjer EU:s gröna giv och uppmanar EU att utveckla sitt återstartspaket för att stödja och accelerera omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi och färdplanen "Exponential Climate Action" för att halvera växthusgaser i absoluta tal till 2030, lösningar som har positiv effekt för kunder, samhällen, medarbetare och planeten.