RES Renewable Norden ger Veidekke uppdrag bygga vindkraftpark

Fotomontage Rödene. 13 Vindkraftverk. Vy från Arlid (Bild: RES Renewable Norden)

Veidekke har fått i uppdrag av RES Renewable Norden att bygga 13 vindkraftfundament med tillhörande vägar i Rödene utanför Alingsås i Västra Götaland. Projektet är en totalentreprenad med kontraktssumma på cirka 115 MSEK och planeras vara klart i november 2021.

- Vi ser fram emot ett gott samarbete med Veidekke i Rödeneprojektet, att tillsammans med dem förverkliga vägar, fundament och elnät för vindkraftsparken. Tillsammans med dem, markägare och övriga partners ser vi till att mer förnyelsebar energi, motsvarande årsöverföringen i Alingsås Energis elnät, produceras i södra Sverige och i direkt närhet till behovet hos konsumenter, säger Matilda Afzelius, VD på RES Renewable Norden.

I uppdraget ingår att färdigställa vägar fram till varje vindkraftverk samt tillhörande kranytor, vingupplagsytor mm. Veidekke färdigställer även det interna elnätet samt grundläggning och gjutning av fundamenten till vindkraftverken.

Vindpark Rödene kommer ha en total effekt på 86 MW, vilket motsvarar energiförbrukningen för 40 000 svenska hem. Den förnybara energi som kommer produceras kompenserar utsläpp motsvarande 230,000 ton koldioxid om året.