Azelios expanderar på den nordamerikanska marknaden för energilagring

Azelio's Thermal Energy Storage. Bild: Azelio

Avsiktsförklaringen med det amerikanska bolaget Trimark Associates Inc. (Trimark) innefattar installationer om 45 MW av Azelios energilagring fram till år 2025 på den nordamerikanska marknaden, där Trimark kommer att vara systemintegratör. Utöver denna avsiktsförklaring avser parterna att utöka samarbetet med ytterligare projekt då första installationerna har inletts.

Azelios introduktion till den amerikanska marknaden fortsätter med avsiktsförklaringen och samarbetet med Trimark. Med sin gedigna expertis inom kraftsystem avser Trimark att integrera Azelios energilagring i kommande energiprojekt. Azelios lagringslösning kan kopplas till solceller, vindkraft eller annan energikälla för att kostnadseffektivt lagra och leverera förnybar el och värme dygnet runt. De första projekten är inriktade på 150 kW 2021, följt av 3 MW 2022, 6 MW 2023, 12 MW 2024 och 24 MW 2025.