Enercon försöker kompensera kollapsen på den tyska marknaden

Inne i ett vindkraftverk. En direkt drivenhetslayout, i detta fall en Enercon E-70 eller E-82. Bild: Enercon

Eftersom tyska Enercon kämpar med effekterna av Tysklands kollapsade vindkraft på land, planerar turbinproducentens ägare att inrätta ett joint venture med det tyska energiföretaget EWE, som sammanför sin befintliga portfölj och ledningar för att "generera nationell och internationell tillväxt".

Hela 74 procent av EWE ägs av städer och distrikt i dess kärnförsörjningsregion Oldenburg, Niedersachsen och 26 procent av den franska investeraren Ardian, har en befintlig vindkraftsportfölj på land på cirka 360 MW.

Ett joint venture mellan EWE och Aloys Wobben Foundation kan ha cirka 2,5 GW befintliga projekt och en 2,3 gigwatts ledning.

Om partnernas elhandelsbolag - Enercons Quadra Energy och EWE Trading - också kombinerar sina vindkraftsportföljer, skulle det skapa Tysklands största handlare av förnybar energi, med cirka 10,5 gigawatt vindkapacitet.