OX2 har överlämnat Brännliden vindpark till Marguerite

Brännliden vindpark. Bild: OX2

Brännliden vindpark (42 MW) i Skellefteå kommun, som ägs av Marguerite, en ledande europeisk infrastrukturfond och är byggd av OX2, är nu driftsatt.

I linje med det förvärvsavtal som undertecknades mellan Marguerite och OX2 i Q4 2018 har Brännliden vindpark till dags datum färdigställts och driftsatts. Den årliga elproduktionen förväntas uppgå till ca 160 GWh per år.

OX2 byggde Brännliden vindpark i en totalentreprenad och kommer fortsättningsvis att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen. Turbinleverantören Vestas kommer att ansvara för drift och underhåll enligt ett 25-årigt serviceavtal. Vald turbinmodell är Vestas V136 4.2MW.

Marguerite driftsatte sin första 46,8 MW landbaserade vindpark i Sverige i Grimsås, Tranemo kommun, Västra Götalands län. Tillsammans med Brännliden vindpark har Marguerite en total installerad kapacitet om 90 MW vindkraft i Sverige.