Liquid Wind har mottaget 1 Mkr för att producera koldioxidneutralt bränsle

Visualisering av eMethanol Anläggning. Bild: Liquid Wind
Lastfartyg som kan drivas av koldioxidneutral eMethanol.
Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind.

Det svenska startup-bolaget öppnade nyligen sin andra Crowdfunding-kampanj och har på kort tid tagit in en miljon kronor, vilket visar det breda stödet för klimatsmarta och hållbara investeringar. Liquid Wind samarbetar i ett konsortium med experter för att omvandla infångad koldioxid och förnybar el till koldioxidneutralt bränsle; eMethanol. Finansieringen är ett viktigt bidrag för att Liquid Wind ska kunna accelerera arbetet med att introducera eMethanol i stor skala och därmed möjliggöra minskning av koldioxidutsläppen från transportsektorn.

Claes Fredriksson, VD och grundare av Liquid Wind kommenterar: ”Det är härligt att se vilket stabilt stöd det finns för hållbara bränslealternativ. Behovet av alternativa bränslen är stort och Liquid Wind är i en position att fylla detta behov. Vi har vårt team av experter på plats för att skapa ett kostnadseffektivt bränsle, och vi har intressanta diskussioner med potentiella kunder som söker ett alternativ till fossila bränslen för att snabbt minska sina fossila utsläpp”.  

Liquid Wind utvecklar idag sin första kommersiella anläggning för eMethanol i Sverige och planerar att etablera sex anläggningar till år 2030, för att därefter expandera internationellt. Projektet stöds av expertis och teknik från Axpo, COWI, Carbon Clean Solutions, Haldor Topsoe, Nel Hydrogen och Siemens. Varje anläggning kommer att producera 45 000 ton eMethanol. När denna eMethanol ersätter fossila bränslen, som då blir kvar i marken, minskas koldioxidutsläppen med 90 000 ton per år. Konstruktionen av den första anläggningen är igång och de nya investeringarna kommer att användas för det fortsatta arbetet fram till start av bygget under slutet av 2021. Produktionsstart för eMethanol från den första anläggningen planeras till slutet av 2023.

Claes Fredriksson menar att vi nu har en möjlighet att ompröva hur vi lever, och göra några av de förändringar som vi vet krävs för en omställning till en hållbar framtid:

”Särskilt i tider som dessa ser vi att det är viktigt att stödja och investera i skalbara, hållbara lösningar som gör att vi kan minska koldioxidutsläppen betydligt, samtidigt som vi upprätthåller den ekonomiska aktiviteten. Sverige har ett ambitiöst mål för minskning av koldioxidutsläppen från transportsektorn, men vi saknar bränslen i de mängder som krävs för att göra dessa viktiga mål till verklighet. Liquid Wind kan snabbt bidra till en lösning på bränsle bristen, och de nya investeringarna påskyndar utvecklingen och gör att vi kan bygga fler anläggningar snabbare”.