Polhem Infra investerar i en av de största vindkraftsparkerna i Sverige

Bild: Polhem Infra
Mikael Lundin, vd på Polhem Infra.
Bild: Polhem Infra

Den nya vindkraftparken Skaftåsen i Härjedalens kommun kommer att producera el för cirka 100 000 hushåll när den tas i drift under 2021. En av storägarna är Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fondens samägda bolag för direktinvesteringar, Polhem Infra.

Polhem Infra investerar i ett av Sveriges största vindkraftsprojekt tillsammans med tre institutionella investerare och Foresight Energy Infrastructure Partners. Vindkraftsparken Skaftåsen i Härjedalens kommun förväntas med sina 35 turbiner att producera ca 535GWh el motsvarande konsumtionen hos ca 100 000 hushåll när den tas i drift under 2021.

Genom investeringen i vindkraftsparken Skaftåsen fortsätter Polhem Infra att placera svenskt pensionskapital i projekt som bidrar till Sveriges klimatmål med målsättningen om ett hundraprocentigt förnybart elsystem med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan.

- Vi är mycket nöjda med att kunna fullfölja vår strategi inom förnyelsebar kraftproduktion. Trots en turbulent omvärld löper projektet enligt plan vilket påvisar vikten av att välja rätt partners, säger Mikael Lundin, vd på Polhem Infra.

- Investeringen som Polhem bidrar med ger, förutom viktiga klimateffekter, Härjedalen möjlighet att utvecklas inom en ny näring och nya teknikområden, kommenterar kommunstyrelsens ordförande i Härjedalens kommun Anders Häggkvist (C).

Vindkraftparken i Skaftåsen förväntas producera el motsvarande konsumtionen hos ca 100 000 hushåll och sparar motsvarande 425 000 ton koldioxidutsläpp per år jämfört med fossil elproduktion. Vindkraftsparken förväntas också bidra till det lokala näringslivet under uppförandet genom nyttjandet av lokal arbetskraft och lokala tjänster. Utöver sedvanligt arrende kommer parken erlägga bygdepeng motsvarande 1 % av årliga intäkterna under parkens hela livslängd, i syfte att främja och stödja den lokala utvecklingen i området.

-Med svenskt pensionskapital och vår förståelse för det svenska samhällets särskilda utmaningar vill vi förverkliga många liknande projekt i framtiden, avslutar Mikael Lundin, vd på Polhem Infra.

Parken ska drivas och förvaltas av Foresight Group och ägare är förutom Polhem Infra de europeiska institutionella investerarna Foresight Energy Infrastructure Partners som förvaltas av Foresight Group, BAE Systems Pension Funds Investment Management Ltd i egenskap av förvaltare av BAE Systems Pension Funds, KLP (Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap) och Arcano managed funds.