Läget på elmarknaden - vecka 13

Foto: I, Dingy/Wikimedia Commons

Det är fortsatt mycket låga elpriser och mindre nederbörd än normalt, enligt Energimarknadsinspektionens senaste lägesrapport.

Systempriset minskade med 20 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk med 20 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 39 procent och i SE4 minskade det med 41 procent.

Terminspriset på olja föll ytterligare med 4,5 procent jämfört med föregående vecka då vi såg en betydande minskning. Terminspriset på kol ökade däremot med 6,3 procent medan priset på gas rasade med 18,5 procent.

Även priset på utsläppsrätter fortsatte att sjunka. Medeltemperaturen var, liksom trenden hitintills i år, över den normala och nederbörden var väsentligt lägre än medelvärdet för veckan.