Läget på elmarknaden - vecka 12 2020

Bild:Pixabay

Fortsatt sjunkande priser och en nederbörd under normalvärdet, skriver Energimyndigheten på sin hemsida.

Systempriset minskade med 12 procent i jämförelse med föregående vecka. Spotpriserna i elområde SE1 och SE2 sjönk med 16 procent. I elområde SE3 minskade spotpriset med 43 procent i SE4 minskade det med 17 procent.

Terminspriset på olja föll ytterligare med 20,3 procent jämfört med föregående vecka. Priset på kol och gas ökade däremot med 3,9 procent respektive 3,8 procent.

Medeltemperaturen låg över det normala och nederbörden var betydligt lägre än medelvärdet för veckan. I Sverige var veckomedel för kärnkraftens tillgänglighet 88 procent.