Elektrifiering kan minska 60 procent av Europas utsläpp senast 2050

Källa: BloombergNEF. Siffrorna i figuren beräknar hur mycket grön vätgas eller väte som används för att värma upp byggnader.

Med elektrifiering av transport-, bygg- och industrisektorerna kan Europa bli den första kontinenten som är koldioxidneutral år 2050. Sverige och de nordiska länderna ligger redan före resten av Europa, till exempel när det gäller uppvärmning. Det visar en ny rapport publicerad av BloombergNEF (BNEF), Eaton och Statkraft.

Elektrifiering, eller sektorkoppling, kan bli en stark bidragande faktor för att uppnå satta utsläppsmål. Detta kräver att olika sektorer börjar använda energikällor med låga koldioxidutsläpp, vilket redan har gjorts inom kraftproduktion och energi, säger Victoria Cuming, BNEFs globala policyanalytiker.

Forskningsrapporten ”Sector Coupling in Europe: Powering Decarbonization”, har tagits fram av BloombergNEF, krafthanteringsföretaget Eaton och vattenkraftsföretaget Statkraft.