Energiföretagen i möte med energiministern

Pressbild: Energiföretagen

Energibranschen har en avgörande roll för att Sverige ska fortsätta att fungera under denna kris och vi tar vår uppgift på största allvar. Det var ett av de viktiga budskap som Energiföretagens vd Pernilla Winnhed förmedlade till energiminister Anders Ygeman, som bjudit in representanter från energibranschen för ett möte med anledning av spridningen av Corona-viruset.

Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige, deltog tillsammans med myndigheter, fackföreningar och andra branschrepresentanter i ett möte med energiminister Anders Ygeman under fredag morgon.

- Mötet var mycket konstruktivt och jag upplevde att deltagarna var samstämmiga om bilden av läget och vilka åtgärder som bör vidtas. Mitt budskap är att vi, baserat på vår dialog med ansvariga myndigheter och våra medlemsföretag, bedömer att försörjningstryggheten vad gäller el- och värmeleveranser inte är hotad i dagsläget och att branschen har god beredskap.