Fortsatt extremlåga elpriser under våren

Pressbild: Bixia.

Just nu råder ovanligt låga elpriser, både till följd av de välfyllda vattenmagasinen, coronaviruset som delvis bidragit till bränsleprisernas fall och den milda och blåsiga vintern. Den snabba spridningen av coronaviruset med nedstängda samhällsfunktioner som följd kan leda till att priserna faller ytterligare. Det skriver Bixia i ett pressmeddelande.

– Tittar vi på hur elanvändningen ser ut just nu i Norden, så ligger den på ungefär samma nivå som vi haft hela vintern. Men får vi en eskalerande situation med nedstängda samhällsfunktioner så kommer det tillfälligt att leda till en minskad efterfrågan och ännu lägre prisbild, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Snittpriset på el låg under februari på 13,8 öre per kWh, så lågt februaripris har vi inte sett sedan år 2000. Enligt Bixias prognos kommer priset ligga kvar på en nivå mellan 10 och 14 öre fram till sommaren.

– Så länge den goda hydrologin består kommer vi att se låga elpriser, åtminstone fram till sommaren. Så här mycket vatten och snö som vi har i de nordiska magasinen just nu har vi inte haft sedan Bixia startade sin datainsamling 1996, säger Johan Sigvardsson.

Den 10:e februari i år hade vi för första gången negativa elpriser under några timmar i Sverige. Det innebar att svenska hushåll kunde förbruka el och få betalt för det. Ett fenomen som är något vanligare i Tyskland och Danmark där det finns mycket vindkraft.

Begränsad fallhöjd

Det är svårt att förutsäga vilka följder coronaviruset kommer att ha på elpriset. Vi kanske inte har sett zenit av coronautbredningen ännu, men med bränslepriser som redan gått ner ca 50 procent under 2020 är fallhöjden begränsad, skriver Bixia i pressmeddelandet.

– I närtid, dvs Q2 och Q3 är elpriserna resan så nedpressade av det hydrologoiska överskottet att de får svårt att pressas så mycket mer, och det är under dessa kvartal vi kan vara någorlunda säkra på att vi ser en nedgång i den ekonomiska aktiviteten, avslutar Johan Sigvardsson.