Vindkraften räcker för att ersätta kärnkraft

Under 2019 och 2020 genomförs omfattande investeringar i vindkraft. Pressbild: Kundkraft/Mynewsdesk

Under 2019 och 2020 genomförs omfattande investeringar i vindkraft, vilket leder till en ökad vindkraftskapacitet med 50%. Samtidigt läggs kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 ner. All nyinstallerad vindkraft innebär att det totalt över året kommer produceras mer el i Sverige än tidigare, men produktionen från vindkraft är inte lika förutsägbar som produktionen från kärnkraft.

Under 2019 genomfördes omfattande investeringar i vindkraft. Totalt 447 nya vindkraftverk installerades, med en kapacitet på 1600 MW. Under 2020 kommer ytterligare 460 verk, med en total kapacitet på 1900 MW, installeras. Sammanlagt ökar kapaciteten för vindkraft med nästan 50% på bara 2 år.

Mer ny vindkraft än nedlagd kärnkraft
Samtidigt har Ringhals 2 lagts ner och Ringhals 1 läggs ner i slutet av 2020, med kapacitet på 810 MW respektive 880 MW. Då uppstår den naturliga frågan - räcker investeringarna i vindkraft till att ersätta de båda kärnkraftsreaktorerna som läggs ner?
- Ja, totalt sett kommer den ny-installerade produktionsvolymen vindkraft räcka för att ersätta Ringhals-reaktorerna, säger Anders Kaijser som är VD för Kundkraft Sverige AB.

Ett normalt år producerade de båda Ringhals-reaktorerna tillsammans 9,9 TWh. Under 2019 och 2020 kommer det installeras vindkraft som beräknas ha en årsproduktion på ca 12,4 TWh. Den installerade kapaciteten vindkraft under 2019 och 2020 är totalt 3500 MW, jämfört med nedlagd kapacitet kärnkraft på 1690 MW.
- I Sverige behöver man normalt installera dubbelt så mycket vindkraftskapacitet för att nå samma produktionsvolym som kärnkraft under ett år. säger Anders Kaijser.

Sverige väl rustat för större andel vindkraft
En utmaning med vindkraft är att produktionen inte är lika förutsägbar som kärnkraft, eftersom kraftverken bara genererar el när det blåser. För att kunna upprätthålla ett pålitligt energisystem behövs därför andra kraftkällor som direkt kan öka produktionsvolymen när vinden mojnar. Här ser förutsättningarna i Sverige relativt bra ut.
- Eftersom vi har så mycket vattenkraft i Sverige, kan vi snabbt ställa om när vinden minskar. Vi har betydligt bättre förutsättningar än många andra länder som ofta tvingas gå över till fossila bränslen när det inte blåser, säger Anders.