Nytt faktablad: Vad är vehicle to grid?

Pressbild: Powercircle/Mynewsdesk

Prognosen om 2,5 miljoner laddbara bilar 2030 överträffas för närvarande – men oavsett om utfallet landar något över eller under kommer det finnas stora vinster för både bilägare och nätkunder om kapaciteten i bilarnas batterier kan användas smart, t.ex. för attmöjliggöra utbyggnaden av vindkraft och solel samtidigt som industrins och städernas expansion och elektrifiering underlättas. 

När elbilen används som aktiv komponent i elnätet kallas det Vehicle to grid (V2G). Det är ett brett begrepp och innebär i sin mest förfinade form att batteriet i elbilen kan mata ström till elnätet. I enklare form innebär det att laddningen anpassas till lokala förhållanden. Bilen kommunicerar med laddaren - som i sin tur kommunicerar med operatören, aggregatorn och nätägaren och dessa styr energiflödena på ett sätt som optimerar kundens nytta utifrån långt fler parametrar än bara klockslag, huvudsäkring och elpris.

Möjligheten att i högre grad stabilisera elsystemet med nya tekniker såsom elbilar, styrning av vindkraft, efterfrågeflexibilitet och batterier är stora. Dagens marknader för stödtjänster är under utveckling. Det behövs en ökad kunskap och dialog i branschen för att nyttja den här potentialen. Därför har Power Circle tidigare släppt ett faktablad om dagens marknader för stödtjänster, samt vilka möjligheter och hinder som finns för nya tekniker. Det kompletteras nu med ovan nämnda faktablad om teknikerna under paraplyet V2G.

– Redan i år väntas de första produkterna för V2G komma. Det är främst tjänster för smidigare identifiering och betalning av laddning, så kallad Plug’n charge. För bilar som använder den japanska standarden Chademo är detta redan verklighet, men nu vaknar alltså smartheten i den europeiska kontaktstandarden CCS/Typ 2 på allvar, säger Johanna Barr, sakkunnig framtidens elnät på Power Circle

Nätägaren kan till exempel erbjuda en ersättning på inmatning från bilens batteri för att avlasta en lokal transformator vilket kan kombineras med information om elpris, laddnivå och körmönster för att kompensera elbilsägaren som får avkastning på sin flexibilitet. Du kan redan idag spara på att ladda vid lågt elpris, t.ex. en blåsig dag eller på natten och du kan undvika nätkostnader för effektuttag genom att matcha laddningen mot din egen huvudsäkring med t.ex. en effektvakt. Nya lösningar baserade på vehicle to grid-funktionalitet möjliggör smartare styrning utifrån elnätets behov – om elnätet klarar av att prissätta detta – vilket på sikt skulle leda till att städernas effektproblem kan lösas av elbilarna och dessutom ge ytterligare besparingar för elbilsägaren.

– Drivkraften för alla inblandade aktörer är att tjäna något - pengar, miljö eller bekvämlighet. Nätägaren slipper kanske göra en nätförstärkning tack vare att bilarna laddar smart och elbilarna kanske får en ersättning för nätnytta och slipper betala nätavgift som kompensation för sin smarta laddning. Vi befinner oss i början av en mycket spännande affärs-, teknik- och policyutveckling, säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobility på Power Circle.

För att elsystemet ska vara stabilt krävs bland annat att det i varje sekund produceras exakt lika mycket el som kunderna samtidigt använder. Den största delen av den här balanseringen av produktion och konsumtion sker innan själva drifttimmen genom handel på Nord Pools marknader, av de aktörer som är balansansvariga. Under själva drifttimmen har Svenska kraftnät det fysiska balansansvaret i realtid. För detta upphandlas ett antal stödtjänster och Svenska kraftnät tittar idag på att införa ytterligare några stödtjänster samt att utveckla de befintliga. Samhällsekonomiskt är det intressant att använda de resurser som redan finns i systemet. En möjlighet att buda på balansmarknaderna kan ge en extra intäkt till redan planerade investeringar i ny teknik och förkorta återbetalningstiden.

– Tekniskt sett har både elbilar, vindkraft och batterier i många år kunnat leverera stödtjänster till elnätet, säger Johanna Lakso, VD för Power Circle. Men aktörerna behöver ökad kunskap och digitalisering, samtidigt som marknadsspelreglerna måste ta hänsyn till de nya teknikernas förutsättningar. Vår förhoppning är att dessa faktablad ska överbrygga en del av det kunskapsgap som råder och bidra till att utvecklingen påskyndas.