Innovativt system för avisning av vindkraftverk på Winterwind

Foto: Svensk Vindenergi

På den internationella vindkraftskonferensen Winterwind i Åre presenterade Sven-Erik Thor från Lindskog Innovation en innovation med fokus på avisning av vindkraftverk.

Systemet, som ska kunna erbjudas kommersiellt i framtiden, utvecklades i samband med projektet ”Avisning av vindkraftverk”, som finansierats av Energiforsk och Energimyndigheten via programmet Vindforsk. Projektet har utvecklat och testat en ny metod för detektion och avisning av turbinblad.

Lindskog Innovation har tagit fram en produkt för avisning av vindkraftblad som kan monteras i efterhand på turbiner som saknar avisningssystem. Metoden har goda möjligheter att öka produktionskapaciteten och därmed lönsamheten på befintliga och nya vindkraftverk i kallt klimat.

 Projektets mål var att ta fram en prototyp för detektering av is och avisning samt testa denna på ett befintligt vindkraftverk. Under vintern pågår tester med avisning på samtliga blad på turbinen för att se hur bra det fungerar under olika förutsättningar, hur övervaknings-, styr, och mätsystemet fungerar och hur stor energiförbrukningen är.