Dala Energi köper vindkraftverk från Rättviks kommun

Bild: Dala Energi.

Dala Energi har tecknat två avtal om att förvärva vindkraftverk från Rättviks kommun. Vindkraftverken har en installerade effekt om 2 MW vardera och en total årsproduktion på 12 GWh, vilket motsvara cirka hälften av vår egen elförbrukning.

Dala Energi har som uppdrag att aktivt söka tillväxtmöjligheter inom sina verksamhetsområden och verka för regional samverkan och/eller strukturutveckling, samtidigt som Rättviks kommun äger två vindkraftverk på Hedboberget i Rättviks kommun

Parterna bedömer att Dala Energi är bättre lämpad för att driva och utveckla kraftproduktion i Dala Energis marknadsområde. Målsättningen för Dala Energi är att investera i en affärsmöjlighet i elproduktion och samtidigt balansera affärsrisk i förbrukning, som främst består av  nätförluster. Ett bra utfall gör att vi kan bibehålla kassaflöden utan att direkt behöva höja nätpriserna vid långsiktigt stigande marknadspriser på elmarknaden.

 

För HBB2 är avtalet villkorat av att Hedbodberget Vind AB (EnBW Sverige Vind AB) senast 31 januari 2020, ej gör anspråk på nyttjandet av dess rätt till förköp och godkänner Dala Energi som köpare av HBB2. Överlåtelsen av rörelsen för vindkraftverken till Dala Energi sker till bokförda värden.