Konsekvenser av närliggande vindkraftverk

Vindkraftverk som står nära varandra kan ge reducerad energiproduktion. Foto: Pixabay

Forskare vid National Science Foundation och Department of Energy-funded research i USA har undersökt outforskade konsekvenser kring den globala spridningen av vindkraft. Studien kretsar kring den så kallade ”wake effect” som uppstår från vindkraftverk och reducerar energiproduktionen hos bakomliggande vindkraftverk.

Studien använder sig av atmosfärisk modellering tillsammans med ekonomisk och juridisk analysering. Detta för att demonstrera att vindkraftverkens wake effect, som sker när flera vindkraftverk tillsammans reducerar vindhastigheten tiotals kilometer bakom dem, går att mäta och förutse.

– Detta bör öppna för mer genomtänkta placeringar av vindkraftverk, säger Julie Lundquist, forskare vid University of Colorado Boulder till Science Daily.

Wake effects har observerats att uppgå ända till 40 kilometer från vindkraftverk. Av 994 individuella vinkraftverk runt om i USA ligger hela 90 procent av dem inom en radie av 40 kilometer. Detta innebär att många av vindkraftverken kan stå i områden med reducerad vindhastighet.

Datasimulering möjliggjorde beräkningar av förlust i vindkraftsproduktion. Den största effekten ägde rum när vindar blåste i en specifik riktning nattetid då temperaturen var lägre. De mest allvarliga effekterna ägde endast rum under fyra procent av tiden vilket indikerar att förlusten kan både förutses och hanteras. Under den månaden som studien gjordes kunde man se en produktionsförlust på 8 procent när det närliggande vindkraftverket togs med i simuleringen.

– Den här upptäckten ökar vår förståelse för dessa interaktioner och tillför vägledning för en framgångsrik utveckling av förnybar energi, säger Tom Baerwald, program director för National Science Foundation's Dynamics of Coupled Natural and Human Systems program.

Studien är ett samarbete mellan National Renewable Energy Laboratory (NREL), faculty at the University of Colorado Boulder och University of Denver. Studien "Costs and consequences of wind turbine wake effects arising from uncoordinated wind energy development” är publicerad i Nature Energy, rapporterar Science Daily.