Försenad kärnkraft orsakade högre spotpris

Starten av Oskarshamn 3 och Forsmark 3 kom flera dagar senare än planerat, vilket ska ha lett till att spotpriserna sjönk i början av vecka 42, skriver Storuman Energi AB i sin marknadsrapport.

Ökad export till kontinenten hjälpte också till att pressa upp spotpriserna

Terminspriserna sjönk något tvärt emot prognoserna, då kolpriserna sjönk igen.

För vecka 43 väntas spotpriserna ligga relativt stabila, då ökad kärnkraft- och vindkraftsproduktion förväntas möta den ökade efterfrågan som den kallare väderleken medför.

Terminspriserna kan komma att sjunka något ytterligare. Långtidsprognoserna är våtare och kallare än vanligt för hela november, så den hydrologiska balansen förväntas vara god under denna period.