Processen igång för vindparken Dakota Range

Apex Clean Energy har ännu inte stött på större motstånd för den planerade vindparken Dakota Range i Dakota, USA.

Tillverkaren hoppas att parken ska vara installerad, klar och generera el till 2021.

Ännu är inte kapaciteten eller antalet turbiner spikat, men förhoppningen är att projektet ska delas upp i två faser med en samlad kapacitet om 300 megawatt.