Boende i Grönahög vill diskutera vindkraften

- Kallar till möte

Vattenfall ansökte tidigare i år om att få uppföra 25 tycken turbiner på 240 meter i Grönahög.

Men boende i området har synpunkter på bygget och har kallat på politikerna i kommunfullmäktige till ett möte för att diskutera vindkraftsfrågan, rapporterar Ulricehamns Tidning.

- Vi vill ge vår syn på det. Vi tycker att vi har viktig information att förmedla, för vi märker att Vattenfalls bild är väldigt vinklad, säger Anders Uhlin, talesperson för det 120-tal Grönahögsbor som kallat till mötet, till Ulricehamns Tidning.

De vill ge en annan bild än den Vattenfall visar.

- Vattenfall påstår att det inte finns några motstående intressen, men det gör det, säger Anders Uhlin.

Med motstående intressen menar Anders markägare och boende. Det har faktiskt ägt rum samrådsmöten med Vattenfall, men Anders Uhlin anser inte att det gav så mycket.  

- Vi har fört fram våra synpunkter, men de bryr sig inte om dem. När det når allmänheten har processen gått så långt att det är förankrat hos markägarna.

Av kommunfullmäktiges 49 ledamöter kommer 16 till mötet.