Treårigt projekt för standarder kring havsbaserad vindkraft

Tillsammans ska Department of Energy, the National Renewable Energy Laboratory (NREL), Bureau of Ocean Energy Management (BOEM), Bureau of Safety and Environmental Enforcement, Business Network for Offshore Wind och American Wind Energy Association (AWEA) samarbeta för att sätta standarder för hasvbaserad vindkraft.

Samarbetet/projektet kommer att sträcka sig över en period om tre år där det är tänkt att deltagarna ska komma fram till standarder genom olika undergrupper som kommer att specialisera sig på olika områden, som: flytande turbiner, geoteknisk data och miljötillstånd.

Standarden kommer sedan att ses över av American National Standards Institute.