Framgång för svensk vindkraft

När elåret ska summeras hoppas Sverige att nå ett mål om produktion på cirka 18 terawattimmar.

Vindkraften ska alltså bli den tredje största elproduktionskälla i Sverige, skriver Energiföretagen.

Sedan elcertifikatsystemet, som ska bidra till mer förnybar el, kom år 2003 har elproduktionen från vindkraften stigit från nivån 0,5 terawattimmar till nuvarande 17,4 terawattimmar, som uppmätts för de senaste 52 veckorna.

– Det finns all anledning att tro att vindkraften når cirka 18 terawattimmar när året summeras. Det stämmer dessutom bra med de investeringsbedömningar som vi gjorde för snart tio år sedan, säger Folke Sjöbohm som är statistikansvarig hos Energiföretagen Sverige.

Vindkraften ska alltså kunna stå som den tredje största elproduktionskällan i Sverige efter kärnkraften vars 52 senaste veckor gett 65,3 terawattimmar och vattenkraften som under samma period gett 57,7 terawattimmar.

Som ett exempel producerade dansk vindkraft 11,6 terawattimmar år 2016 och 13,9 terawattimmar året före det. Från 1 januari i år har dansk vindkraft hittills gett 8,5 terawattimmar, jämfört med 10,4 terawattimmar från den svenska vindkraften.